Recepter

 

 

Recepter udfærdiges af den behandlingsansvarlige læge, som kender til din sygdommen og har besluttet behandlingen.

Er det en Helsinge Lægecenter som forestår behandlingen og som har ansvaret, så er det hos os du skal møde til kontroller og receptudstedelser.

Er det  et sygehusambulatorium du modtager behandling fra, så er det den pågældende afdeling som skal forestå receptudstedelse - det vil sige, at du ikke kan forvente, at Helsinge Lægecenter skal forestå receptudstedelse på andre lægers vegne, og vi tillader os at afvise sådanne receptbestillinger fremadrettet.

 

Recepter på fast medicin udstedt af Helsinge Lægecenter
fornyes ved den årlige kontrol, som regel til 1 år ad gangen.

Ved behandling af kroniske sygdomme med fast medicin, bedes du sørge for at møde til årlig konsultation i Helsinge Lægecenter.

Ved denne årskontrol lægger vi sammen med dig en behandlingsplan for den næste periode, og vi udfærdiger en recept på de lægemidler, som du har brug for og som dækker hele den kommende behandlingsperiode.

Du kan se dine recepter og hvor mange udleveringer du har tilbage m.m. her

Du kan også downloade app’en “min-læge” eller spørge på apoteket inden du ringer hertil.

 

Recepter på medicin for sygdomme, som du følges for hos en sygehuslæge,
skal udstedes af sygehuslægen, så du er dækket ind, indtil du møder til næste ambulante kontrol.
Helsinge Lægecenter kan ikke bistå med recepter på den slags medicin.