Recepter

Recepter udfærdiges af den behandlingsansvarlige læge, da det er den læge, som kender til sygdommen og som har besluttet behandlingen.

Er det en læge i vores lægehus som forestår behandlingen og som har ansvaret, så er det hos os du skal møde til kontroller og receptudstedelser.

Er det en sygehuslæge og sygehusambulatorium du modtager behandling fra, så er det den pågældende afdeling som skal forestå receptudstedelse - det vil sige, at du ikke kan forvente, at vores lægehus skal forestå receptudstedelse på andre lægers vegne, og vi tillader os at afvise sådanne receptbestillinger fremadrettet.

 

Recepter på fast medicin udstedt af din læge i Helsinge Lægecenter fornyes ved den årlige kontrol, som regel til 1 år ad gangen.

Ved behandling af kroniske sygdomme med fast medicin, bedes du sørge for at møde til årlig konsultation hos din faste læge.

Ved denne årskontrol lægger lægen sammen med dig en behandlingsplan for den næste periode, og i lægen udfærdiger en recept på de lægemidler, som du har brug for og som dækker hele den kommende behandlingsperiode.

Før du løber tør for den faste medicin, er det meningen  at du møder til en ny konsultation i klinikken.

Recepter på fast medicin bør ikke bestilles elektronisk, men skal være efter aftale med din læge.

 

 

Recepter på medicin for sygdomme, som du følges for hos en sygehuslæge, skal udstedes af sygehuslægen, så du er dækket ind, indtil du møder til næste ambulante kontrol. Helsinge Lægecenter kan ikke bistå med recepter på den slags medicin.