Priser og tilskud

Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen.

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige,  er alle undersøgelser og behandling gratis, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultation og undersøgelser. Vi prioriterer gruppe 1 sikrede patienter i Helsinge Lægecenter. Vi behandler kun akutte og semi-akutte problemstillinger hos gruppe 2 sikrede. Har man kroniske sygdomme, og ønsker sig kontrolleret i Helsinge Lægecenter, anbefaler vi, at man skifter til sygesikringsgruppe 1.

Vi frabeder os KONTANTER – men tager imod DANKORT eller MOBILE-PAY

 

Udprintning fra journal til eget brug:  10 kr. pr side

 

Privathonorarer:

Konsultation sygesikringsgruppe 2:  300,- kr.  dertil kommer diverse tillægsydelser.
Privat konsultation:  500,- kr.

Hvis vi senere skal bruge tid og kræfter på at sende en regning eller en rykker tillægger vi et administrationsgebyr/rykkergebyr.

Attester:
(priserne er incl. moms)

Kørekort:  500,- kr.

Attest ved afbestilling af rejse: 500,- kr.
High-school-attest: 2000,- kr.

Cykelattest, handicapskilt, Fri attest m.m.:  500,- kr.
Mulighedsattest:  500,- kr.
Varighedsattest:  500,- kr.
Sygemelding ved eksamen: 500,- kr.

Specielt angående sygemeldinger: Vi sender ikke regning til din arbejdsgiver. Vi afregner kontant med dig, hvorefter du afregner med din arbejdsgiver.

Sportsdykkerattester:
Udføres ikke her i klinikken
DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) anbefaler at vi henviser til Søfartssyrelsens autoriserede læger: www.dykkermedicin.dk


Vaccinationer:

Opdateret 03.12.2019 – ret til ændringer forbeholdes

Hepatitis A  – 2 vaccinationer:
voksne: 250,00 kr. pr. vacc.
Hepatitis B  – 3 vaccinationer:
voksne: 215,00 kr. pr. vacc.
Hepatitis A+B (Twinrix)- 3 vaccinationer:
voksne: 480,00 kr. pr. vacc.
Hepatitis A+B (Ambirix til børn) – 2 vaccinationer:
445,00 kr pr. vacc.

Honorar for vaccination incl. rådgivning:

1. vacc. (voksne): 300,00 kr.
2. vacc. (voksne): 200,00 kr.
Børn*: 200,00 kr.

(Familierabat: ved familie på 2 voksne og 2 børn (eller flere) bortfalder vaccinationshonoraret for barn nummer to – dog skal vaccinen fortsat betales)

 


Andet:

Kobberspiral: 300,00 kr.
Akupunktur: 13,00 kr. pr. nål
Mantoux-test + aflæsning: 300,00 kr.

 

Forsikringsattester:
(priser er incl. moms)

FP100, FP 140, FP 500, FP 510, FP 710, FP 910 (fast pris) se her

Hiv-antistof: 1000,00 kr.
FP220: 1500,00 kr.
FP300: 1000,00 kr.
FP350: 1500 kr.
FP360: 1500,00 kr.
FP401-I: 1500,00 kr.
FP401-II: 1500,00 kr.
FP410: 1000,00 kr.
FP420: 2500,00 kr.
FP430: 2500,00 kr.
FP440: 2500 kr.
FP450: 2500 kr.
FP460: 2500 kr.
FP470: 2500,00 kr.
FP480: 2500,00 kr.
FP490: 2500,00 kr.
FP610: honorar efter tidsforbrug