Helsinge Lægecenter

Vi er en lægeklinik med 6 læger, der alle er speciallæger i almen medicin.

Derudover har vi i klinikken en bioanalytiker, en fysioterapeut og 5 sygeplejersker, som alle er bredt uddannede.

Vore vikarer er ligeledes speciallæger, og vi har desuden yngre læger ansat som led i deres videreuddannelse.