Rejsevaccination

Vores sygeplejersker varetager rejsevaccinationer og -rådgivning.
De har alle deltaget i rejsemedicinsk efteruddannelse, og vi følger Statens Serum Instituts vaccinationsanbefalinger.

Planlægning af vaccinationer i forbindelse med rejse sker ved kontakt til sygeplejersken.
Planlægning er vigtig, idet der skal tages stilling til, hvilke vacciner der skal gives og hvornår. Visse vacciner skal bestilles hjem eller købes med recept på apoteket. Alt dette afhænger af rejsens mål, varighed m.m.

Herefter aftales en tid til selve vaccinationen og rådgivningen hos sygeplejersken. Der gives såvel mundtlig som skriftlig vejledning om f.eks. forebyggelse af malaria, rejsediaré m.m.

Efter hver vaccination anbefaler sundhedsstyrelsen, at man opholder sig 15 min. i venteværelset. Dette skyldes, at der i meget sjældne tilfælde kan optræde en allergisk reaktion.

Se endvidere priser og tilskud
Læs mere på www.ssi.dk/rejser