Gravide

Graviditetsundersøgelser i Helsinge Lægecenter:

Der gives tilbud om helbredsundersøgelser i forbindelse med graviditeten:

Første undersøgelse hos sygeplejersken: Den første undersøgelse foregår hos sygelejersken, hvor graviditetspapirerne udfyldes, der samtales om forløbet og evt. tidligere graviditeter

Første lægeundersøgelse finder sted typisk mellem 8. og 10. uge. Der tales om graviditetsforløbet indtil videre og om undersøgelser vedrørende Downs syndrom (mongolisme) og misdannelser hos det ufødte barn. Der udføres ikke rutinemæssigt gynækologisk undersøgelse men der tages blodprøver og graviditetspapirerne færdiggøres.

Anden lægeundersøgelse planlægges at finde sted i 24. uge

Tredje lægeundersøgelse planlægges at finde sted i 32. uge.

Vi vil bede dig veje dig hjemmmefra og medbringe urinprøve ved alle tre undersøgelser